Whistle

Prod. No.: 1058946

Whistle, Type ITV FIXLOCK MW2 in yellow.


  • Description
  • Datasheets